• De arrogantie van de jeugd
    Mehraneh Atashi, Alicja Bielawska, Ruta Butkute, Zhu Changquan, Jake and Dinos Chapman, Enoch Cheng, Paul Geelen, Nicolas Lamas, Jay Tan, Cheng Ran, Liu Yuija, Tian Zhu, Peng Zuqiang
  • 25.07 - 22.08 
  •  
Opening: Saturday July 25 17.00h.
July 25 - August 22 2015

De arrogantie van de jeugd is als iets niet-bestaands: er is de pretentie je te distantiëren van wat reeds bestaat en je niet wilt zijn. De pretentie werpt je echter altijd terug op dit bestaande. Deze hoogmoedigheid is goed, steeds weer probeer je een onbeschreven blad te zijn. Toch zul je je altijd laten beperken door je eigen kennis. Een schets van wat een tentoonstelling zou kunnen zijn, is een verkenning van deze beperking. Een schets is het zoeken naar een structuur die nog niet aanwezig is. Een tijdelijkheid zonder einde is het enige dat deze schets kan bieden.
 
Voor De arrogantie van de jeugd stelde Cheng Ran een videoprogramma met jonge Chinese kunstenaars samen: Zhu Changquan, Enoch Cheng, Liu Yuija, Tian Zhu, Peng Zuqiang.

Op 1 augustus wordt er een studiobezoek georganiseerd bij Ruta Butkute, het werk dat zij voor de tentoonstelling maakt, zal hier te zien zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn deel te nemen aan dit studiobezoek, mail dan naar nick@gabrielrolt.com

Daarnaast wordt er door Alicja Bielawska een editie gemaakt speciaal voor De arrogantie van de jeugd.


De tentoonstelling is samengesteld door Julia Mullié en Nick Terra.

[English]
---- 
De arrogantie van de jeugd is like something non-existent: there is always the pretension to distance yourself from what already exist and what you do not want to be. The pretension will always bring you back to the already existing. It is good to be this haughty, again and again you try to be a tabula rasa. But then again you will always be limited by your knowledge. A sketch of what an exhibition could be, is an exploration of this limitation. A sketch is the search for structure. An open-ended temporality is the only thing this sketch can bring.
 
For De arrogantie van de jeugd Cheng Ran curated a videoprogram is containing work by young Chinese artists: Zhu Changquan, Enoch Cheng, Liu Yuija, Tian Zhu, Peng Zuqiang.

On August 1st a studiovisit will be organised with Ruta Butkute, the work she has made for the exhibition will only be on view there. If you are interested to participate please email nick@gabrielrolt.com
 
On occasion of De arrogantie van de jeugd Alicja Bielawska will make an edition. The edition will be available as of July 25th.
 
 
De arrogantie van de jeugd is curated by Julia Mullié and Nick Terra.